Enstjärnig dykkurs

Enstjärnig dykkurs är grundkursen inom CMAS/SSDF.Efter avslutad kurs har du tillräcklig kunskap och vattenvana för att dyka i öppet vatten till max 20 meter. Dykare med enstjärnigt dykcertifikat anses ha tillräcklig kunskap för att dyka tillsammans med annan enstjärnig dykare under organiserad dykning med dykledare. I utbildningen ingår lektioner i dykfysik, tabeller, dykmedicin och tillämpad dykning samt utbildning i Hjärt-lungräddning. Dessutom även praktisk träning i grundläggande livräddning. Grundkravet för att få börja kursen är :

  • att man fyller minst 15 år det året kursen påbörjas
  • ha målsmans medgivande om man är under 18
  • kan simma minst 200 meter
  • ha godkänd hälsodeklaration eller läkarundersökning enligt SSDF:s krav.