Nitroxkurs

Vill du göra längre dyk inom tabellgränserna alternativt ”säkrare” dyk” (alternativt dyk med minskad risk för dekompressionssjuka) så är nitroxkursen något för dig! Under kursens gång får du lära dig grundläggande teori och praktik för nitroxdykning. Det handlar t.ex om krav på utrustningen, tabellhantering, hur för mycket resp för lite oxygen påverkar människokroppen. Dessutom får du lära dig att analysera oxygenhalten i nitroxflaskor. För att börja kursen skall du ha ett tvåstjärnigt CMAS certifikat eller motsvarande samt 40 timmars dykerfarenhet fördelade på minst 50 dyk. Efter avslutad utbildning har du tillräcklig kunskap och färdighet för att planera och genomföra direktuppstigningsdyk med nitroxblandningar innehållande max 40 % oxygen.