Utbildning

Enstjärnig dykkurs är grundkursen inom CMAS/SSDF.Efter avslutad kurs har du tillräcklig kunskap och vattenvana för att dyka i öppet vatten till max 20 meter. Dykare med enstjärnigt dykcertifikat anses ha tillräcklig kunskap för att dyka tillsammans med annan enstjärnig dykare under organiserad dykning med dykledare. I utbildningen ingår lektioner i dykfysik, tabeller, dykmedicin och tillämpad dykning samt utbildning i Hjärt-lungräddning. Dessutom även praktisk träning i grundläggande livräddning. Grundkravet för att få börja kursen är :

  • att man fyller minst 15 år det året kursen påbörjas
  • ha målsmans medgivande om man är under 18
  • kan simma minst 200 meter
  • ha godkänd hälsodeklaration eller läkarundersökning enligt SSDF:s krav.

Tvåstjärnig dykkurs är fortsättningskursen inom CMAS/SSDF.

Detta är kursen för dig som vill prova lite mer avancerad dykning. Under utbildningen får du lära dig grundläggande teori och praktik för lite mer avancerade dykmetoder som tex nattdyk, vrakdyk, djupdyk och vinterdyk. Under utbildningen får du genomföra ett antal olika dyk med varierande dykmetoder. För att få påbörja  den här kursen ska du inneha CMAS/SSDF enstjärnigt certifikat eller motsvarande.

Efter din tvåstjärniga kurs anses du även kvalificerad att dyka till maximalt 30 meters djup och att gå vidare på olika specialkurser som tex dykledarkurs och nitroxkurs.

Vill du göra längre dyk inom tabellgränserna alternativt ”säkrare” dyk” (alternativt dyk med minskad risk för dekompressionssjuka) så är nitroxkursen något för dig! Under kursens gång får du lära dig grundläggande teori och praktik för nitroxdykning. Det handlar t.ex om krav på utrustningen, tabellhantering, hur för mycket resp för lite oxygen påverkar människokroppen. Dessutom får du lära dig att analysera oxygenhalten i nitroxflaskor. För att börja kursen skall du ha ett tvåstjärnigt CMAS certifikat eller motsvarande samt 40 timmars dykerfarenhet fördelade på minst 50 dyk. Efter avslutad utbildning har du tillräcklig kunskap och färdighet för att planera och genomföra direktuppstigningsdyk med nitroxblandningar innehållande max 40 % oxygen.